Make your own free website on Tripod.com

Lupang Hinirang

Julian Felipe

Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan
Alab ng Puso sa dibdib mo'y buhay
Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig di ka pasisiil.
Sa dagat at bundok,
Sa simoy at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula
At awit sa paglayang minamahal.
Ang kislap ng watawat mo'y
Tagumpay na nagniningning;
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.
Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta,
Buhay ay langit sa piling mo;
Aming ligaya na pag may mang-aapi
Ang mamatay nang dahil sa iyo.
Back to Main Page